สรุปผลการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๑ (การปฐมนิเทศโครงการ) งานทบทวนศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม และงานทบทวนและออกแบบรายละเอียดของโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือ ตอน N2

สรุปผลการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๑ (การปฐมนิเทศโครงการ) งานทบทวนศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม และงานทบทวนและออกแบบรายละเอียดของโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือ ตอน N2 (1.4 MiB, 108 downloads)
แชร์

Comments are closed.