เกี่ยวกับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ข้อบังคับว่าด้วยการมอบอำนาจฯ แทนผู้ว่าการ