๑ พ.ย. นี้ กทพ. มอบส่วนลด ๕ บ./เที่ยว สำหรับผู้ใช้บัตร Easy Pass ที่ด่านฯ อโศก ๔