กทพ. แจ้งเบี่ยงการจราจรบริเวณหน้าด่านฯบางแก้ว ๒ เพื่อติดตั้งป้ายบอกทาง