24 กรกฎาคม, 2021
แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
📩📤แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย📮📥        การทางพิเศษแห่งประเทศไทย […]
23 กรกฎาคม, 2021
การจ้างก่อสร้างปรับปรุงรอยต่อบนทางพิเศษเฉลิมหานคร จำนวน ๑ งาน
เลขที่ กจด.ปจ.๖๒/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
23 กรกฎาคม, 2021
การจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำอาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช อาคารศูนย์ควบคุมทางด่วนเฉลิมมหาคร อาคารกรรมสิทธิ์ที่ดิน (สัญญาต่อเนื่อง ๒ ปี)
วันที่ประกาศ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔
23 กรกฎาคม, 2021
การจ้างตัดหญ้ากำจัดวัชพืชใต้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (รวมทางพิเศษบางนา-อาจณรงค์) จำนวน ๒ ครั้ง
วันที่ประกาศ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔
23 กรกฎาคม, 2021
การซื้อระบบโทรศัพท์ฉุกเฉิน (ETS) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
ประกาศวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดประกาศวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔
23 กรกฎาคม, 2021
การซื้อรถยก ขนาด ๒๕ ตัน พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน จำนวน ๑ คัน
ประกาศวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดประกาศวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔
23 กรกฎาคม, 2021
การเช่าใช้บริการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลบนคลาวด์สำหรับงาน Big Data (Cloud Service for Big Data) จำนวน ๑ รายการ
ประกาศวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดประกาศวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔
23 กรกฎาคม, 2021
การซื้อระบบโทรศัพท์ฉุกเฉิน (ETS) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
ประกาศวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔
23 กรกฎาคม, 2021
การเช่าใช้บริการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลบนคลาวด์สำหรับงาน Big Data (Cloud Service for Big Data) จำนวน ๑ รายการ
ประกาศวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔
23 กรกฎาคม, 2021
การซื้อรถยก ขนาด ๒๕ ตัน พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน จำนวน ๑ คัน
ประกาศวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔
23 กรกฎาคม, 2021
24 , 25 และ 28 กรกฎาคม 2564 กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง
💥 24 , 25 และ 28 กรกฎาคม 2564 กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง 🛣🆓🆓🆓        การทางพิเศษแห่งประเทศไ […]
22 กรกฎาคม, 2021
การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ และกันชนท้าย จำนวน ๒ คัน
ประกาศวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔