1 ธันวาคม, 2021
กฎบัตรสำนักตรวจสอบภายใน
2 พฤศจิกายน, 2021
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2 เมษายน, 2021
นโยบายสิ่งแวดล้อม
17 มีนาคม, 2021
การซื้อระบบแจ้งเตือนความเร็วและกล้องตรวจจับความเร็วบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (Your Speed and Speed Camera) พร้อมติดตั้ง
เลขที่สอบราคา:    กจด.ปซ.๑๐/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ:   04 มกราคม 2564
13 มีนาคม, 2021
การเช่า เครื่องพิมพ์ จำนวน ๒๓๑ เครื่อง
เลขที่สอบราคา: กจด.ปซ.๒๓/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันพุธ, 13 มกราคม 2564
11 มีนาคม, 2021
การจ้างสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานต่อการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ: วันพฤหัสบดี, 11 มีนาคม 2564
11 มีนาคม, 2021
การจ้างจัดทำข้อมูลของ กทพ. ให้รองรับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
วันที่ประกาศ: วันพฤหัสบดี, 11 มีนาคม 2564
10 มีนาคม, 2021
การซื้อโพลีเมอร์เฟรมใช้กับ TREADLE สายกาญจนาภิเษก จำนวน ๑๐๐ อัน
วันที่ประกาศ: วันพุธ, 10 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันจันทร์, 15 มีนาคม 2564  
10 มีนาคม, 2021
การจ้างล้างโคมไฟฟ้าส่องสว่างและเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบโคมไฟที่ชำรุด ทางพิเศษฉลองรัช
วันที่ประกาศ: วันพุธ, 10 มีนาคม 2564
9 มีนาคม, 2021
การซื้อ รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน และเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารชนิดติดรถยนต์แบบดิจิตอล จำนวน ๑ คัน
วันที่ประกาศ: วันอังคาร, 09 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันศุกร์, 12 มีนาคม 2564  
8 มีนาคม, 2021
การซื้อระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยก๊าซ เพื่อติดตั้งในห้อง Server อาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช
วันที่ประกาศ: วันจันทร์, 08 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันพฤหัสบดี, 11 มีนาคม 2564
4 มีนาคม, 2021
การซื้อ เครื่องกรองน้ำพร้อมตู้น้ำดื่ม จำนวน ๖๑ เครื่อง
วันที่ประกาศ: วันพฤหัสบดี, 04 มีนาคม 2564