21/09/2023
คู่มือวิธีปฏิบัติตามระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม “เรื่องลับ…ที่น่ารู้”
คู่มือวิธีปฏิบัติตามระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม “เรื่อ […]
20/09/2023
ตัวอย่างการกรอกข้อมูลแบบทะเบียนผู้ใช้บริการขอข้อมูลข่าวสารของ กทพ.
ตัวอย่างการกรอกข้อมูลแบบทะเบียนผู้ใช้บริการขอข้อมูลข่าวสารของ กทพ.
20/09/2023
แบบทะเบียนผู้ใช้บริการขอข้อมูลข่าวสารของ กทพ.
แบบทะเบียนผู้ใช้บริการขอข้อมูลข่าวสารของ กทพ.
26/04/2023
คู่มือวิธีปฏิบัติตามระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
26/04/2023
คู่มือวิธีปฏิบัติตามระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
25/04/2023
การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหารือการปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสาร
วันนี้ (๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๐.๐๐ น. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดย นายพงศ์ศักดิ์  ชุมสาย ณ อยุธยา ผ […]
25/04/2023
การฝึกอบรมหลักสูตร ” เสริมทักษะผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ” รุ่นที่ ๑๑
การฝึกอบรมหลักสูตร ” เสริมทักษะผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ” รุ่นที่ ๑๑ เมื่อว […]
25/04/2023
พ.ศ. 2553 รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณจากนายกรัฐมนตรี หน่วยงานดีเด่นด้านความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
25/04/2023
พ.ศ. 2551 รางวัลเกียรติบัตร จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อบริการประชาชนเป็นอย่างดี
24/04/2023
พ.ศ. 2541 รางวัลหน่วยงานตัวอย่าง ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (ประเภทรัฐวิสาหกิจ)
07/04/2023
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
วันนี้ (วันที่ 7 เมษายน 2566) เวลา 11.00  น. คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสลากกินแบ่งร […]
30/03/2023
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566
เมื่อวันที่  21 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-14.30 น. กทพ. ได้จัดโครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี […]