11/03/2021
การซื้อ แบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า ประจำศูนย์ควบคุมทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) (CCB ๖) จำนวน ๑๒๘ ลูก
เลขที่สอบราคา: กจด.ปซ.๒๖/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันพฤหัสบดี, 11 มีนาคม 2564
23/12/2020
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ รถยกลากจูง ขนาด ๒ ตัน ๔ ล้อ พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน จำนวน ๘ คัน
21/12/2020
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน และเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารชนิดติดรถยนต์แบบดิจิตอล จำนวน ๑ คัน
 
21/12/2020
การซื้อ เครื่อง Splice สาย Fiber Optic จำนวน ๑ ชุด
17/12/2020
ยกเลิกประกาศ การจ้างก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๑ (งานโยธา) โดยการประกวดราคานานาชาติ
17/12/2020
ยกเลิกประกาศ การจ้างก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๑ (งานโยธา) โดยการประกวดราคานานาชาติ
17/12/2020
ยกเลิกประกาศ การจ้างก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๓ (งานโยธา) โดยการประกวดราคานานาชาติ
17/12/2020
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจสอบ Fiber Optic (OTDR) SM/MM จำนวน ๑ ชุด
15/12/2020
การจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบตู้ชุมสายโทรศัพท์ IP ประจำศูนย์ควบคุมพิเศษ และอาคารสำนักงานของ กทพ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
15/12/2020
ยกเลิกประกาศ การจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013
07/12/2020
การซื้อ เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๓๗ เครื่อง
02/12/2020
ยกเลิกประกาศ การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส สัญญาณไฟวับวาบ และกันชนท้ายรถ จำนวน ๖ คัน