📢 กรมขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม เชิญประชุมสัมมนา เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบรางฯ

📢  กรมขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม เชิญประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน 🛤️ 🚆โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบราง และการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางราง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ 2 🚆

🗂 ข้อมูลโดย กรมขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม

Comments are closed.