📢 กทพ. แจ้ง ⛔ ปิดช่องทางออกสำหรับรถน้ำหนักเกินพิกัด 🚛 และรถ ❌ ผิดระเบียบ หน้าด่าน ฯ จตุโชติ ทางพิเศษฉลองรัช (ห้ามรถทุกชนิดใช้ทางออก) ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2565 เป็นต้นไป ในชั่วโมงเร่งด่วนเช้าเฉพาะวันทำการ ระหว่างเวลา 06.00 – 09.00 น.

📢 กทพ. แจ้ง ⛔ ปิดช่องทางออกสำหรับรถน้ำหนักเกินพิกัด 🚛 และรถ ❌ ผิดระเบียบ หน้าด่าน ฯ จตุโชติ ทางพิเศษฉลองรัช (ห้ามรถทุกชนิดใช้ทางออก) ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2565 เป็นต้นไป ในชั่วโมงเร่งด่วนเช้าเฉพาะวันทำการ ระหว่างเวลา 06.00 – 09.00 น.  เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดหน้าด่านฯ 🛣

✴️ สืบเนื่องจากปัจจุบันในชั่วโมงเร่งด่วน เช้าวันจันทร์-ศุกร์ บริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษจตุโชติ ทางพิเศษฉลองรัชจะประสบปัญหาจราจรติดขัด เนื่องจากเกิดการตัดกระแสจราจร ระหว่างรถที่จะขึ้นทางพิเศษ ฯ จากถนนจตุโชติ กับรถที่เดินทางมาจากมอเตอร์เวย์สาย 9 ลำลูกกา แต่ไม่ต้องการจะขึ้นใช้ทางพิเศษ หากแต่จะใช้ทางออกสำหรับรถน้ำหนักเกินพิกัด และรถผิดระเบียบ เป็นเส้นทางเดินทางไปยังถนนสุขาภิบาล 5 ถนนหทัยราษฎร์ โดยเฉพาะช่วงเวลาระหว่าง 06.00 – 09.00 น. ทำให้เกิดการตัดกระแสการจราจรส่งผลทำให้มีรถติดขัด บางครั้งสะสมท้ายแถวยาวมากกว่า 1.5 กิโลเมตร จนไปถึงมอเตอร์เวย์สาย 9

✅ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จะดำเนินการ ⛔ ปิดช่องทางออกรถน้ำหนักเกินพิกัด และรถ ❌ ผิดระเบียบ หน้าด่านฯ จตุโชติ (ห้ามรถทุกชนิดออก) เฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนเช้า ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 🕕 06.00 – 🕘 09.00 น. ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เป็นต้นไป ⚠️ จึงขอความร่วมมือผู้ใช้รถที่ต้องการเดินทางไปยังถนนสุขาภิบาล 5 หรือถนนหทัยราษฎร์ โปรดหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นๆ เพราะทางยกระดับที่วิ่งเข้าไปสู่ด่านฯ จตุโชติ จะใช้สำหรับผู้ที่ต้องการขึ้นใช้ทางพิเศษเท่านั้น

❇️ ทั้งนี้ กทพ. ได้มีการประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ รายการโทรทัศน์ วิทยุ สื่อโชเซียลมีเดีย ป้ายแบนเนอร์ก่อนถึงด่านฯ ป้ายปรับเปลี่ยนข้อความ (VMS) บนทางพิเศษ รวมถึงได้จัดทำแผ่นปลิวแจกให้ผู้ใช้รถที่ใช้ช่องทางออกดังกล่าวด้วย

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.