🏬 สถาบันพระปกเกล้าขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2565

🏬  สถาบันพระปกเกล้าขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2565

,🏬 สถาบันพระปกเกล้าขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 หัวข้อ “ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย” (New Security Challenges and Democracy) ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร   ลงทะเบียนออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดตามรายละเอียดได้ทาง 🌐 เว็บไซต์  https://kpi.ac.th/news/news/data/1568  📌  รับจำนวนจำกัด

กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.