ประกาศราคากลาง

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

01/03/2024

การซื้อตู้คอนเทนเนอร์ ๔ รายการ

ประกาศวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ Post Views: 5
29/02/2024

การจ้างบำรุงรักษาและวิเคราะห์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Logs) แบบรวมศูนย์

ประกาศวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗   Post Views: 3
21/02/2024

การจ้างก่อสร้างเปลี่ยนแผ่นยางรองคานทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S ๑)

ประกาศวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ Post Views: 5
14/02/2024

การซื้อรถบรรทุกเครน ติดตั้งกระเช้า พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ และเครื่องรับ-ส่งวิทยุติดรถยนต์แบบดิจิตอล จำนวน ๑ คัน

ประกาศวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ Post Views: 7
14/02/2024

การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงรอยต่อผิวจราจรบนทางด่วนเฉลิมมหานคร (Site ๓ และทางขึ้น-ลง เพชรบุรีคลองตัน) และทางพิเศษฉลองรัช บริเวณ กม.๒๒+๑๐๐ ทิศทาง จตุโชติ-รามอินทรา

ประกาศวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ Post Views: 10
14/02/2024

การจ้างเหมาบริการให้เอกชนดำเนินการ (Outsourcing) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งคนงาน

ประกาศวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ Post Views: 7
09/02/2024

งานปรับปรุงผิวจราจรทางด่วนเฉลิมมหานคร บริเวณทางลงเพลินจิตเหนือ

ประกาศวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ Post Views: 11
08/02/2024

การซื้ออุปกรณ์ดูดซับแรงปะทะ (Crash Cushion) และอุปกรณ์ความปลอดภัยบริเวณหัวเกาะบนทางพิเศษบูรพาวิถี

ประกาศวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ Post Views: 9
08/02/2024

การเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ว่าการ จำนวน ๑ คัน

ประกาศวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ Post Views: 5
08/02/2024

การซื้อเครื่องมือทดสอบความชื้อและความหนาแน่นด้วยวิธีนิวเคลียร์ จำนวน ๑ ชุด

ประกาศวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ Post Views: 6

Comments are closed.