ประชาสัมพันธ์วารสาร “นโยบายการขนส่งและจราจร” ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565) ในรูปแบบออนไลน์

📣 ประชาสัมพันธ์วารสาร “นโยบายการขนส่งและจราจร” ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565) ในรูปแบบออนไลน์

📢  💥 คลิกเข้ารับชม https://online.fliphtml5.com/qzbqz/xrgn/#p=1

📌 เว็บไซต์ : https://www.otp.go.th

กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.