🏙 กสทช. 📢 ประกาศรับสมัครบุคคล 🤵🏻 ผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 📺 📻📱

🏙 กสทช. 📢 ประกาศรับสมัครบุคคล 🤵🏻 ผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 📺 📻📱

   ด้วยคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้มีมติให้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในด้านกิจการโทรคมนาคม จำนวน 1 คน ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 ถึงวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยให้ผู้สมัครมายื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ จุดรับสมัคร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

◀️◀️ คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม ▶️▶️
https://www.nbtc.go.th/News/govnewspartner/52352.aspx?lang=th-th

กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.