🏬 ป.ป.ช. เปิดตัวระบบรับแจ้งเบาะแสการทุจริตทาง 🌐 เว็บไซต์โฉมใหม่ 🆕 สำนักงาน ป.ป.ช. 🌎

🏬 ป.ป.ช.เปิดตัวระบบรับแจ้งเบาะแสการทุจริตทาง 🌐 เว็บไซต์โฉมใหม่ 🆕 สำนักงาน ป.ป.ช.

,🏬 ป.ป.ช.เปิดตัวระบบรับแจ้งเบาะแสการทุจริตทาง 🌐เว็บไซต์โฉมใหม่ 🆕 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีการปรับปรุงระบบรับแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านช่องทาง ▶️▶️ https://wbs.nacc.go.th ◀️◀️ และสามารถแจ้งเบาะแสแบบปกปิดตัวตนได้ เพื่อเป็นการพัฒนาช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบที่หลากหลาย

กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.