🌟 กระทรวงคมนาคม ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจฯ 🌐

🚩 กระทรวงคมนาคม ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจฯ 🌐

✅ กระทรวงคมนาคมเชิญชวนร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวังและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่บัดนี้ – 8 กันยายน 2566 🚩

✅ คลิก Link https://citly.me/6ugYV   หรือ SCAN QR Code ตามภาพด้านล่าง

Comments are closed.