มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

13/08/2020

การจ้างเหมาทำความสะอาดกำแพงกันตกทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ช่องทางด้านซ้ายและขวา

วันที่ประกาศ: วันพฤหัสบดี, 13 สิงหาคม 2563   Post Views: 189
11/08/2020

การจ้างบำรุงรักษา Core Switch ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (ETC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ประกาศ: วันอังคาร, 11 สิงหาคม 2563   Post Views: 172
10/08/2020

การเช่าระบบติดตามยานพาหนะ GPS จำนวน ๑๐๐ ชุด

วันที่ประกาศ: วันศุกร์, 10 กรกฎาคม 2563 Post Views: 241
10/08/2020

การจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบตู้ชุมสายโทรศัพท์ IP ประจำศูนย์ควบคุมทางพิเศษ และอาคารสำนักงานของ กทพ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่ประกาศ: วันจันทร์, 10 สิงหาคม 2563 Post Views: 182
06/08/2020

การจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการจราจรบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ปีงบประมาณ 2564

วันที่ประกาศ: วันพฤหัสบดี, 06 สิงหาคม 2563 Post Views: 180
05/08/2020

การจ้างบำรุงรักษาระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (ETC) อาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB ๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ประกาศ: วันพุธ, 05 สิงหาคม 2563 Post Views: 348
04/08/2020

การจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ระบบงาน และโทรทัศพ์ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center)

วันที่ประกาศ: วันอังคาร, 04 สิงหาคม 2563 Post Views: 200
04/08/2020

การจ้างปรึกษา โครงการศึกษาและตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนของทางพิเศษศรีรัชและทางพิเศษอุดรรัถยา

วันที่ประกาศ: วันอังคาร, 04 สิงหาคม 2563 Post Views: 188
03/08/2020

การจ้างจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ประกาศ: วันจันทร์, 03 สิงหาคม 2563 Post Views: 286
31/07/2020

การจ้างบำรุงรักษา Core Switch ระบบเครือข่าย Traffic ทางด่วนเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช

วันที่ประกาศ: วันศุกร์, 31 กรกฎาคม 2563 Post Views: 183