19/03/2021
การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบป้ายกำหนดความเร็ว (Matrix Sign) แบบ Full Color ทางพิเศษบูรพาวิถี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เลขที่สอบราคา: กจด.ปจ.๔๐/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ:  วันศุกร์, 19 มีนาคม 2564
18/03/2021
การซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด kVA จำนวน ๑ รายการ
เลขที่สอบราคา:  กจด.ปซ.๑๘/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ:    วันพฤหัสบดี, 18 มีนาคม 2564
17/03/2021
การซื้อระบบแจ้งเตือนความเร็วและกล้องตรวจจับความเร็วบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (Your Speed and Speed Camera) พร้อมติดตั้ง
เลขที่สอบราคา:    กจด.ปซ.๑๐/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ:   04 มกราคม 2564
17/03/2021
การซื้อ อุปกรณ์ป้องกันเสียงรบกวนสำหรับห้องออกอากาศ และห้องสตูดิโอ พร้อมติดตั้งภายในอาคารศูนย์บริหารพิเศษ กทพ.
เลขที่สอบราคา:   กจด.ปซ.๓๐/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ:     วันพุธ, 17 มีนาคม 2564