23/06/2017
กทพ. ยืนยันการก่อสร้างทางพิเศษสายพระราม ๓ – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครไม่กระทบกับการใช้บริการสวนเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ของประชาชน
ตามที่มีกระแสข่าวกรณีการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะเวนคืนที่ดินบริเวณสวนสาธารณะฯ ใ […]