20/03/2019
กทพ. – การบินไทยร่วมลงนามพัฒนาบุคลากรเพิ่มขีดความสามารถให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย(กทพ.) ร่วมลง […]
25/11/2015
ผู้ว่าการ กทพ. เข้ารับรางวัลดีเด่นโครงการประกวดรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี ๒๕๕๗ ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๒
ในวันนี้  (๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)  เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ณ  ห้องบอลรูม  ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นายอัยยณั […]