16/01/2019
สหภาพแรงงานฯ กทพ. ร่วมกับพนักงาน เข้ายื่นหนังสือคัดค้านการให้สัญญาสัมปทานกับ BEM. ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
วันนี้ (๑๖ มกราคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ กระทรวงคมนาคม นายชาญชัย  โพธิ์ทองคำ  ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิส […]