25/08/2016
กทพ. จัดประชุมเผยแพร่ข้อมูลโครงการแผนแม่บททางพิเศษในจังหวัดขอนแก่น
วันนี้ (๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙) เวลา ๐๙.๓๐ น ณ ห้องสัมมนา ๑ ชั้น ๙ ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทย […]