1 ธันวาคม, 2016
กทพ. จัดกิจกรรมสัญจร “EXAT Road Show” ในงาน“มหกรรมยานยนต์ครั้งที่ ๓๓” ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จะดำเนินการจัดกิจกรรมสัญจร EXAT Road Show ในงาน “มหกรรมยานยนต์ […]