07/01/2022
กทพ. แจ้งปิดและเบี่ยงจราจรช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ 4-5-6 ด่านสุขาภิบาล 5-1 ทางพิเศษฉลองรัชในระหว่างวันที่ 10-30 มกราคม 2565
กทพ. แจ้งปิดและเบี่ยงจราจรช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ 4-5-6 ด่านสุขาภิบาล 5-1 ทางพิเศษฉลองรัชในระหว่างวั […]
05/01/2022
กทพ. แจ้งปิดและเบี่ยงจราจรช่องเก็บค่าผ่านทางฯ ด่านฯ พระราม 9-1 (ฉลองรัช) ระหว่างวันที่ 5 ม.ค. – 5 ก.พ. 2565
📢 กทพ. แจ้งปิดและเบี่ยงจราจรเพื่อปรับปรุงผิวจราจรช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ด่านฯ พระราม 9-1 (ฉลองรัช) […]