07/12/2016
กทพ.ตั้งจุดบริการรับรองประชาชน ณ บริเวณเต้นท์บริการประชาชนของกระทรวงคมนาคม ใกล้ประตูทางเข้า-ออก หน้ามหาวิทยาลัยศิลปากร
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ตั้งจุดบริการรับรองประชาชนของกระทรวงคมนาคม ณ บริเวณประตูทางเข้า-ออก […]
10/11/2016
กทพ. ตั้งจุดบริการประจำเต๊นท์ให้บริการสำหรับประชาชนอย่างต่อเนื่องที่เดินทางมาร่วมถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง สนามหลวง
วันนี้ (๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ร่วมบริการแจกจ่ายอาหารแก่ประชาชนที่เดินทา […]