24/09/2020
กทพ. เข้าร่วมกิจกรรมงานวันทางทะเลโลก
วันนี้ (24 กันยายน 2563) นางสาวรวิพันธุ์ เด็ดแก้ว ผู้อำนวยการกองวางแผนปฏิบัติการ เป็นผู้แทน กทพ. เข้ […]