13/12/2023
กทพ. เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฎิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy ) เปลี่ยนจากของขวัญเป็นคำอวยพร
❌ 🎁  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลจากกา […]
03/01/2023
กทพ. ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปีงบประมาณ 2566
กทพ. ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปีงบประมาณ […]
21/12/2021
กทพ. เป็นหน่วยงานที่ จนท.รัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฎิบัติหน้าที่ เปลี่ยนจากของขวัญเป็นคำอวยพร
❌🎁 กทพ. เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนไม่รับของขวัญ และของกำนัลจากการปฎิบัติหน้าที่ เปลี่ยนจากขอ […]
25/12/2020
No Gift Policy
นโยบาย NO GIFT POLICY ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
นโยบาย NO GIFT POLICY ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย           นายสุรเชษฐ์  เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทาง […]