21 ธันวาคม, 2021
กทพ. เป็นหน่วยงานที่ จนท.รัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฎิบัติหน้าที่ เปลี่ยนจากของขวัญเป็นคำอวยพร
❌🎁 กทพ. เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนไม่รับของขวัญ และของกำนัลจากการปฎิบัติหน้าที่ เปลี่ยนจากขอ […]
25 ธันวาคม, 2020
No Gift Policy
นโยบาย NO GIFT POLICY ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
นโยบาย NO GIFT POLICY ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย           นายสุรเชษฐ์  เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทาง […]