01/08/2018
๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป กทพ. ลดค่าสมัครใช้บัตร Easy Pass เหลือ ๕๐๐ บาท จากเดิม ๑,๐๐๐ บาท โดยไม่มีค่ามัดจำอุปกรณ์
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ลดค่าสมัครใช้บัตร Easy Pass เริ่มแรกจากจำนวน ๑,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๕๐๐ บ […]