29/01/2019
กทพ. จะทำการปรับปรุงผิวจราจรของช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) จำนวน ๙ ด่านฯ ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๖๒
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จะทำการปรับปรุงผิวจราจรของช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ บางช่องทางของด่านเ […]
09/05/2017
กทพ. แจ้งปิดช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษเพื่อดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณด่านฯ ต่างๆ ของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้าง บริษัท ยูรีเทค กราวด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด […]