18 พฤษภาคม, 2020
กทพ. แจ้งปิดช่องเก็บค่าผ่านทางช่องที่ 4 ด่านฯ บางนา กม. 6 (ขาเข้า) ทางพิเศษบูรพาวิถี ระหว่างวันที่ 18 – 26 พฤษภาคม 2563 เพื่อปรับปรุง เป็นช่องทางลงเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้ทางพิเศษที่จะลงบางนา
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม มีความจำเป็นต้องปิดช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ช่องทางที่ […]