03/11/2017
กทพ. จัดกิจกรรมสัญจร “EXAT Road Show” ในงาน “มหัศจรรย์สยามสามยุค” ๖ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จะจัดกิจกรรมสัญจร EXAT Road Show ในงาน “มหัศจรรย์สยามสามยุค” ระหว่าง […]