09/10/2020
กทพ.ปิดและเบี่ยงช่องจราจรชั่วคราวบนทางพิเศษบูรพาวิถีบริเวณ กม.21 + 700 ขาออก เพื่อติดตั้งโครงป้ายแจ้งเตือนความเร็ว (Your speed sign) ป้ายที่ 2
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้าง บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ให้ดำเนินการติดตั้ […]