04/07/2016
กทพ. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรชั่วคราว ๑ ช่องทาง ทางยกระดับของ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (ด่านฯบางแก้ว) ทิศทางมุ่งหน้าบางปะอิน ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๑.๐๐ น. – ๐๒.๐๐ น.
กทพ. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรชั่วคราว ๑ ช่องทาง ทางยกระดับของ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (ด่านฯบางแก้ว) ทิศทา […]