23/10/2014
เกียรติประวัติของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึงปัจจุบัน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี ๒ […]