06/11/2020
กทพ. ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในโอกาสวันสถาปนา ธ.ก.ส. ครบรอบปีที่ 54
วันนี้ (6 พฤศจิกายน 2563) นางสาวธนาภรณ์ อาทรมิตร ผู้อำนวยการกองการเงิน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ […]
07/10/2020
กทพ. ร่วมเป็นเกียรติในโอกาสวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 130 ปี
วันนี้ ( 7 ตุลาคม 2563 ) นางสาวนงเยาว์ กิตติวิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการกองบริหารการเงินและกองทุน เป็นผู้แ […]