05/08/2016
ผู้ว่าการ กทพ. ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาค เพื่อกิจกรรมสาธารณกุศลของกรมเจ้าท่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ ๑๕๗ ปี
ผู้ว่าการ กทพ. ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาค เพื่อกิจกรรมสาธารณกุศลของกรมเจ้าท่า เนื่องในโอกาสวั […]