07/10/2020
กทพ. ร่วมเป็นเกียรติในโอกาสวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 130 ปี
วันนี้ ( 7 ตุลาคม 2563 ) นางสาวนงเยาว์ กิตติวิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการกองบริหารการเงินและกองทุน เป็นผู้แ […]