8 เมษายน, 2016
กทพ. สรุปสถิติช่วง ๑๑ วันอันตราย (เทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๙) พบอุบัติเหตุลดลงและไม่มีผู้เสียชีวิต
กทพ. สรุปสถิติช่วง ๑๑ วันอันตราย (เทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๙) พบอุบัติเหตุลดลงและไม่มีผู้เสียชีวิต ตามที […]