14 ธันวาคม, 2016
กทพ. ได้รับเกียรติบัตร SDG-Enhanced Sustainability Report ปี ๒๕๕๙
วันนี้ (๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๓ อาคาร ๑ ชั้น ๒ สำนักงานใหญ่ การทางพิเศษแห่ […]