17/02/2022
กทพ. เข้าร่วมสังเกตการณ์ความพร้อมในการเปิดให้บริการจริงเต็มรูปแบบของระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow)
⭐️ กทพ. เข้าร่วมสังเกตการณ์ความพร้อมในการเปิดให้บริการจริงเต็มรูปแบบ ของระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ […]