23/07/2020
ผวก. กทพ. พร้อมคณะ ร่วมงานสัมมนา “ลงทุน 2020 ฟื้นฟูเศรษฐกิจ สร้างชาติ สร้างงาน”
วันนี้ (23 กรกฎาคม 2563) เวลา 9.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ 1-2 โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ รางน้ำ นายอนุทิน […]
15/08/2018
โครงการสัมมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กทพ. สู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน