25/09/2017
กทพ. แจ้งเบี่ยงการจราจรบริเวณหน้าด่านฯบางแก้ว ๒ เพื่อติดตั้งป้ายบอกทาง
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคมจะดำเนินการติดตั้งป้ายบอกทางเพื่อแนะนำเส้นทางแก่ผู้ใช้ท […]
19/09/2017
กทพ. แจ้งเบี่ยงการจราจรบริเวณหน้าด่านฯ บางแก้ว ๒ เพื่อติดตั้งโครงเหล็ก และป้ายบอกทาง
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคมจะดำเนินการติดตั้งโครงเหล็กและป้ายบอกทางเพื่อแนะนำเส้นท […]