08/03/2021
การซื้อระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยก๊าซ เพื่อติดตั้งในห้อง Server อาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช
วันที่ประกาศ: วันจันทร์, 08 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันพฤหัสบดี, 11 มีนาคม 2564