3 กันยายน, 2018
กทพ. แจ้งเลื่อนการเปิดช่องทางพิเศษ (Reverse Lane) บนทางพิเศษฉลองรัชเพื่อซ่อมแซมแบริเออร์ เปิด-ปิดช่องทางที่เสียหาย กรณีเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุก ๖ ล้อชนแบริเออร์เหล็กกั้นช่องทางเข้า Reverse Lane
กทพ. แจ้งเลื่อนการเปิดช่องทางพิเศษ ( Reverse Lane ) บนทางพิเศษฉลองรัช จากเดิมที่จะเปิดอย่างเป็นทางกา […]