02/03/2021
การซื้อ เครื่องฉีดน้ำดับเพลิงแรงดันสูง จำนวน ๒ เครื่อง
วันที่ประกาศ: วันอังคาร, 02 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันศุกร์, 05 มีนาคม 2564