22/01/2019
กทพ. แจ้งเบี่ยงจราจรบนทางพิเศษศรีรัช ระหว่างวันที่ ๒๓ มกราคม – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๒๒.๐๐ – ๐๕.๐๐ น.
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษศรีรัช บริเวณนิคมรถไฟ กม.๑๑ […]