18/03/2016
๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ นี้ กทพ. เปิดช่องเก็บเงินเพิ่มอีก ๓ ช่อง ที่ด่านฯ พระรามที่สี่ (๑)
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เตรียมเปิดให้บริการช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษเพิ่มเติม ที […]