05/12/2020
ผู้ว่าการ กทพ. ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
นายสุรเชษฐ์  เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนางศุภาวรรณ เหล่าพูลสุข ภริยา ร่ […]