25/02/2017
กทพ. จับมือ สวพ. 91 จัดโครงการ “ทางด่วนลัดฟ้า…เพาะชำกล้าไม้ สร้างฝาย ตามรอยพ่อ”
เมื่อวันที่ ๒๕- ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ร่วมกับ ส […]