24 ธันวาคม, 2019
กทพ. เดินหน้าโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออกโดยเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้ววันนี้
วันนี้ (๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒) เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร น […]
11 มกราคม, 2019
ประกาศ กทพ. เรื่อง การสัมมนาเพื่อทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding) เพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ (ทางพิเศษศรีรัช รวมถึง ส่วนดี) ภายหลังจากสัญญาร่วมลงทุนสิ้นสุด
ด้วยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการจัดทำแนวทางการดำเนินงานโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ (ทางพิเ […]